Λειτουργία Σχολείου

Την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023, μετά από σχετική απόφαση της Δημάρχου Αμφίκλειας Ελάτειας το σχολείο θα λειτουργήσει από τις 10.00 π.μ.

Το λεωφορείο θα παραλάβει τους μαθητές ώς εξής:

από Μπράλο στις 9.20 π.μ.

από Παλαιοχώρι στις 9.30 π.μ.

από Δρυμαία στις 9.45 π.μ.