Λειτουργία Βιβλιοθήκης

Η λειτουργία της Σχολικής Βιβλιοθήκης μετρά τρεις μήνες και  οι δανεισμοί ακολουθούν αυξητική πορεία όπως φαίνεται και από τα στατιστικά στοιχεία.

Μπείτε στην βιβλιοθήκη  σαρώνοντας τον qr κώδικα κι επιλέξτε βιβλίο!