Λέξεις που πληγώνουν, λέξεις που χαμογελούν...

https://library.parliament.gr

Ο λόγος έχει τη δύναμη να ενώσει ή να διχάσει. Οι γλωσσικές μας επιλογές δεν είναι ουδέτερες· δείχνουν τη στάση μας απέναντι στον Άλλο.  

Η νέα έκδοση της Βιβλιοθήκης της Βουλής με τίτλο «Λέξεις που πληγώνουν, λέξεις που χαμογελούν»: Bιωματικό εργαστήριο για τον λεκτικό εκφοβισμό στο σχολικό περιβάλλον. Οδηγός για εκπαιδευτικούς .... Σε αυτή περιλαμβάνεται το εκπαιδευτικό υλικό του ομώνυμου βιωματικού γλωσσικού εργαστηρίου που υλοποιείται από το 2017 στο Τμήμα Μπενακείου Βιβλιοθήκης & Συλλογών Πολιτικών Προσωπικοτήτων, πλαισιωμένο από θεωρητική τεκμηρίωση, αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής, γλωσσάρι μεταγλωσσικών όρων και εικονογράφηση από μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ειδικότερα, με ερμηνευτικό σχήμα τον μύθο του Προκρούστη και επίκεντρο έξι (6) θεματικές ενότητες διαφορετικότητας (εξωτερική εμφάνιση, νοημοσύνη/σχολική επίδοση, κοινωνικό φύλο, εθνική/εθνοτική προέλευση, κοινωνικο-οικονομική κατάσταση ασθένεια/αναπηρία), το εργαστήριο Λέξεις που πληγώνουν, λέξεις που χαμογελούν λειτουργεί ως εργαλείο μεταγλωσσικής ευαισθητοποίησης των παιδιών με στόχο την πρόληψη του λεκτικού εκφοβισμού.

                   Γιατί η γλώσσα δεν έχει αδιέξοδα. Και οι «λέξεις που πληγώνουν» μπορούν να αντικατασταθούν με «λέξεις που χαμογελούν».