Με καλιτεχνική διάθεση σήμερα οι μαθητές της Β΄τάξης