Μνημεία, πόλη, παιδί

Οι παρακάτω αφίσες είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας των μαθητών και μαθητριών της Στ΄τάξης του σχολείου μας που ασχολήθηκαν με το πολιτιστικό πρόγραμμα "Μνημεία, πόλη, παιδί" στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων.