Πρόγραμμα

Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στο 6/Θ Δημοτικό Σχολείο

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΑΞΕΙΣ

 

 

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

1

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

-

-

2

2

2

2

2

ΓΛΩΣΣΑ

9

9

8

8

7

7

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

4

4

4

4

4

4

4

ΙΣΤΟΡΙΑ

-

-

2

2

2

2

5

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

4

4

3

3

-

-

6

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

-

-

-

-

2

2

7

ΦΥΣΙΚΑ

-

-

-

-

3

3

8

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ

-

-

-

-

1

1

9

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ

3

3

3

3

2

2

10

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

2

2

2

2

2

2

11

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

-

-

3

3

3

3

12

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

3

3

3

3

2

2

13

ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΑΛΛΙΚΗ

Ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ)

-

-

-

-

2

2

 

ΣΥΝΟΛΟ

25

25

30

30

32

32

 

 Οι ώρες της Αισθητικής Αγωγής στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ κατανέμονται ως εξής: μία (1) ώρα Μουσικής και οι άλλες διατίθενται για τα υπόλοιπα αντικείμενα της Αισθητικής  Αγωγή.

 Οι ώρες της Αισθητικής Αγωγής στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ κατανέμονται ως εξής:

μία (1) ώρα Μουσικής και η άλλη ώρα διατίθεται στα υπόλοιπα αντικείμενα της Αισθητικής  Αγωγής.     

Κείμενο ....