Παραμυθοαπόγευμα στο Αίθριο του Π.Π.Κ. Αμφίκλειας, Τετάρτη 10.8.2022, 7.30