Σχολικό έτος 1961-62. Απόκριες, στο Δημοτικό Σχολείο Αμφίκλειας!

Σχολικό έτος 1961-62 ~ Εκπαιδευτικός, Τούλα Παπαναστασίου

Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σωκρ. Αγγέλη για την ευγενική προσφορά του!

Η δεύτερη φωτογραφία είναι στην Πάνω Πλατεία !

img_20210310_151845.jpg (640×435)