Σχολικό έτος 2011-12

Χουλιάρα-Σιδερά Παναγιώτα

Διευθύντρια

 Γκούμπλια Γεωργία

Α΄

 Θανασιά Αθηνά

Β΄

 Ράλλης Μιχαήλ

Γ΄

 Παπαστάμου Βασιλική

Δ΄

 Εγγλέζος Παναγιώτης

Ε΄

 Πανουργιά Ευγενία

Στ΄

 Γαλάνη Μαρία - Ευφροσύνη

Τμήμα Ένταξης

 Μακρή Ευαγγελία

Αγγλικών

 Κουκουρίγκου Νικολέττα

Γαλλικών

 Βαφιά Βιολέττα

Φυσικής Αγωγής

 Μέριανου Αλεξάνδρα

Μουσικής