Τα παιδιά του κόσμου

Η πρώτη εργασία μας που αφορούσε τα παιδιά του κόσμου ,στα πλαίσια της Ευέλικτης ζώνης τελείωσε και ότι συζητήσαμε ,μάθαμε και ζωγραφίσαμε τα κλείσαμε σ ένα lapbook.Πάμε ολοταχώς για το επόμενο θέμα μας!