Έγγραφα προς γονείς

 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου Αμφίκλειας , σχ. έτους 2022-2023.

  Εσωτερικός Κανονισμός

 

Ενημέρωση για τη λειτουργία των σχολείων σύμφωνα με το νέο πρωτόκολλο για την προστασία από τη μετάδοση της COVID-19

Όσοι γονείς δεν έχετε παραλάβει έγκαιρα self test παρακαλείστε όπως ενημερώσετε τη Διευθύντρια της Σχολικής Μονάδας.

Σελίδες