Δ΄Τάξη

Το «Δέντρο της Αυτοεκτίμησης»

 

Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών είναι σημαντική γιατί τα εξοπλίζει με ένα συναισθηματικό απόθεμα που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να θέσουν στόχους στη ζωή τους, να αναπτύξουν κοινωνικές σχέσεις και να αντιμετωπίσουν τις αντιξοότητες που θα συναντήσουν στο μέλλον.

Σελίδες