Περιβαλλοντικά

Το Χαρτί του Μέλλοντός μας – Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία

Το Δημοτικό Σχολείο Αμφίκλειας συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Το χαρτί του Μέλλοντός μας» που υλοποιείται σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

Αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου - 12/01/2017

Κλειστόλόγω των καιρικών φαινομένων, θα παραμείνει και

αύριο Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017, το Δημοτικό Σχολείο Αμφίκλειας.

Αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου - 11/01/2017

Κλειστάλόγω των καιρικών φαινομένων, θα παραμείνουν  και αύριο Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017, όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας.

Φωτογραφίες σημερινές (10-01-2017) : Ζιάκος Ανδρέας

Σελίδες